امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۳۸
پیچ و مهره(Stud Bolts & Nuts) "آیریک انرژی"

پیچ و مهره(Stud Bolts & Nuts) "آیریک انرژی"

پیج و مهره و واشرهای صنعتی و ماشین سازی با استانداردهای مختلف بصورت اینچ و میلی متری.


Bolt & Nuts-Stud Bolt-T Bolt-U Bolt-Hex & Heavy Nut,Etc...


ASTM A193 Gr.B7,B8,B16

ASTM A320 Gr L7,B8,...

Washer: Flat-Spring-Taper-Lock & Special,Etc... 

Info@Ayrikenergy.com   

+98(21)44974631 :تلفکس

  


 

 
Iran Iran
" آیریک انرژی "
پیچ و مهره(Stud Bolts & Nuts)"آیریک انرژی"
۱,۰۲۳
پیج و مهره و واشرهای صنعتی و ماشین سازی با استانداردهای مختلف بصورت اینچ و میلی متری.


Bolt & Nuts-Stud Bolt-T Bolt-U Bolt-Hex & Heavy Nut,Etc...

ASTM A193 Gr.B7,B8,B16

ASTM A320 Gr L7,B8,...

Washer: Flat-Spring-Taper-Lock & Special,Etc... 


Info@Ayrikenergy.com   


موردی یافت نشد.