امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۱۳
ابزار دقیق

ابزار دقیق

انواع شیرآلات کنترلی و موتوری بصورت پنوماتیک (Pneumatic) نیوماتیک (Neumatic) هیدرولیک (Hydrulic) و ابزارآلات اندازه گیری دقیق جریان،دما(Temperature) ، فشار (Pressure) شامل: 


 Manu Meter , Thermo Meter, Transmitter, Sight Glass, Pressure & Temperature  Swich Control Valve , Connectors , Recorder , Etc ... 

Info@Ayrikenergy.com  

+98(21)44974631 :تلفکس 


 
Iran Iran
" آیریک انرژی "
ابزار دقیق(Instrument)"آیریک انرژی"
۶۷۶
انواع شیرآلات
کنترلی و موتوری بصورت پنوماتیک (Pneumatic) نیوماتیک (Neumatic) هیدرولیک
(Hydrulic) و ابزارآلات اندازه گیری دقیق جریان،دما(Temperature) ، فشار
(Pressure) شامل: 
 Manu
Meter , Thermo Meter, Transmitter, Sight Glass, Pressure &
Temperature  Swich Control Valve , Connectors , Recorder , Etc ... 


Info@Ayrikenergy.com  


موردی یافت نشد.